2009/Feb/09

 

 

เนื่องจากมีบุคคลไม่พึงประสงค์ตามมาอ่าน

 อิชั้นจึงเกิดความรำคาญ

คือต่อหน้าไม่อะไรกะอิชั้น

แต่มาดูเพื่อ?

อิชั้นจึงขอประกาศไว้ ณ ที่นี้ว่า

จะย้ายไปเขียนอีกblog

เมื่อไหร่ ที่ไหนจะมีการแจ้งให้เพื่อนๆรู้แน่!